Frytkownica Beztłuszczowa Wartmann
z powłoką ceramiczną
zdrowszy wybór bez teflonu i mikroplastiku

Suszenie żywności
na najwyższym poziomie
Maksymalna ochrona składników odżywczych

Hummus to potrawa wywodząca się z Lewantu i Egiptu, sos dip lub pasta do smarowania, przyrządzana z gotowanych i przetartych nasion ciecierzycy lub innych roślin strączkowych. Współcześnie potrawa jest popularna na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, znana również w kuchniach kaukaskich.

Hummus stał się bardzo popularny w Europie, zwłaszcza wśród wegetarian i wegan, ze względu na zawartość witamin i składników mineralnych: witaminę C, B6, kwas foliowy, żelazo, mangan, białko, błonnik pokarmowy i kwasy tłuszczowe jednonienasycone. Można go jeść na śniadanie obiad czy kolację, a podany z surowymi warzywami staje się zdrową przekąską. Bez obaw mogą go jeść osoby na diecie bezglutenowej, diabetycy i dzieci.

HUMMUS IDEALNY (za: http://www.jadlonomia.com)

Składniki:

1 szklanka suchej ciecierzycy

1 szklanka jasnej pasty tahini

1/3 szklanki lodowatej wody

3 łyżki soku z cytryny

3 ząbki czosnku

2 łyżeczki sody oczyszczonej

Sól

do posypania: dobra oliwa, posiekania pietruszka, słodka papryka, orzeszki piniowe albo zatar (zahtar mieszanka przypraw, zawierająca zmielony sumak, prażone ziarna sezamu i "zielone zioła": tymianek, majeranek, oregano).

Przygotowanie:

Dzień przed przy­go­to­wy­wa­niem hum­mu­su cie­cie­rzy­cę zalać zimną wodą z ły­żecz­ką sody, po­win­no być prz­yn­ajmniej dwa razy tyle wody ile cie­cie­rzy­cy. Zo­sta­wić na noc.

Na­stęp­ne­go dnia cie­cie­rzy­cę od­ce­dzić i opłu­kać. Zalać dużą ilo­ścią świe­żej wody, dodać ły­żecz­kę sody i za­go­to­wać. Go­to­wać przez około 40 minut lub do czasu, kiedy po­je­dyn­cze ziaren­ko cie­cior­ki z ła­two­ścią bę­dzie dało się roz­gnieść w pal­cach i bę­dzie ma­śla­ne w środ­ku – nie może być białe i suche we­wnątrz. Je­że­li cie­cie­rzy­ca nie bę­dzie do­sta­tecz­nie ugo­to­wa­na, to hum­mus bę­dzie klapą.

Ugo­to­wa­ną cie­cior­kę od­ce­dzić i do­kład­nie opłu­kać. Prze­ło­żyć do na­czy­nia blen­de­ra, dodać ta­hi­ni, sól, sok z cy­try­ny i czo­snek i wszyst­ko zmik­so­wać na bar­dzo gład­ką pastę. W blenderze zaj­mu­je to około 1.5 minuty – jest go­to­we, kiedy pasta jest ak­sa­mit­na i nie ma żad­nej grud­ki.

Do gę­stej se­za­mo­wo-cie­cie­rzy­co­wej pasty do­le­wać po­wo­li lo­do­wa­tą wodę cały czas mik­su­jąc. To naj­przy­jem­niej­szy mo­ment ca­łe­go pro­ce­su – nagle hum­mus zmie­nia kolor i na­bie­ra przy­jem­nej, ak­sa­mit­nej kon­sy­sten­cji. Ucie­rać hum­mus przez ko­lej­ne 2-3 mi­nu­ty lub do mo­men­tu, aż woda ide­al­nie po­łą­czy się z pastą i ca­łość zmie­ni się w jasny, gład­ki krem.

Prze­ło­żyć go­to­wy hum­mus do miski i po­sy­pać ulu­bio­ny­mi do­dat­ka­mi – u mnie jest to obo­wiąz­ko­wo chlust oliwy, po­sie­ka­na pie­trusz­ka, a cza­sem jesz­cze sumak albo słod­ka pa­pry­ka. Jeść z pitą, pie­czy­wem lub świe­ży­mi wa­rzy­wa­mi, prze­cho­wy­wać szczel­nie za­mknię­ty w lo­dów­ce do 5 dni.

Po­ra­dy: Cie­cie­rzy­ca na hum­mus musi być bar­dzo mięk­ka, w prze­ciw­nym wy­pad­ku hum­mus bę­dzie wod­ni­sty i grud­ko­wa­ty – dla­te­go nie można za­stą­pić ugo­to­wa­nej ciecie­rzy­cy tą z pusz­ki. Mycie kielicha blendera Po zakończeniu pracy wlej 2l wody, dodaj 2 krople detergentu i włącz na 2-3 minuty, program nie ma znaczenia. Następnie pod bieżącą wodą dokończ mycie i opłucz. Uwaga! Użytkując blender zawsze upewnij się czy na pewno nie został w kielichu element typu metalowa łyżka! Po włączeniu z takim wsadem dojdzie do uszkodzenia kielicha blendera.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.